Renata Wrona

Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą. – Harv Eker

Warsztaty i szkolenia

Wszystkie projekty prowadzimy w sposób coachingowy. Wierzymy w nieograniczony potencjał i możliwości uczestników.

W obecnych czasach tylko stałe podnoszenie kompetencji zapewnia bezpieczeństwo na rynku pracy oraz zadowolenie w życiu prywatnym.

Inwestując w szkolenia firma zapewnia sobie fachową kadrę dobrze wyszkolonych pracowników, zwiększa efektywność ich pracy i w konsekwencji swoje zyski.

Szkolenia

Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych

Budowanie pewności siebie na scenie, panowanie nad stresem, radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem, budowanie kontaktu z publicznością, mowa ciała, komunikacja.

Sztuka autoprezentacji

Sztuka autoprezentacji

Zasady budowania pierwszego wrażenia, budowanie wizerunku, komunikacja, tworzenie marki osobistej, komunikacja, etykieta biznesowa.

Savoir-vivre w biznesie

Savoir-vivre, czyli sztuka życia to sztuka, do której potrzebne są bon ton i ogłada, dobre wychowanie i dobre maniery, która wymaga znajomości i przestrzegania form towarzyskich, kodeksu towarzyskiego, protokołu, konwenansu, etykiety, do której potrzebna jest kultura osobista i kultura współżycia, która rodzi dobre obyczaje i dobre zachowania. Savoir-vivre to również „umiejętność opanowania niechęci i uprzedzeń, nie ujawnianie złego humoru oraz takie cechy, jak dyskrecja, umiejętność słuchania, punktualność, słowność, skromność i uprzejmość”.

Testy MaxieDISC style zachowań

Zrób sobie test MaxieDISC. Co określa i mierzy test kompetencji MaxieDISC?

  • Jaki jest Twój styl komunikacji?
  • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
  • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
  • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
  • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
  • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
Profesjonalna asystentka / recepcjonistka

Profesjonalna asystentka / recepcjonistka

Profesjonalna Asystentka/Sekretarka jest dobrze zorganizowana, dyskretna i lojalna. Zarządza biurem, radzi sobie ze stresem, działa systematycznie i pod presją czasu. Profesjonalna Asystentka/Sekretarka posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i profesjonalną autoprezentacją. Dodatkowo sprawnie zarządza kalendarzem zarówno swoim, jak i swojego przełożonego.

Budowanie marki osobistej

Budowanie marki osobistej

Personal branding, czyli budowanie osobistej marki, w dzisiejszych czasach stanowi dobrą inwestycję w skuteczne przekazywanie informacji o naszym potencjale i możliwościach. W szumie codziennych informacji warto wiedzieć, jak się wyróżnić. W zależności od stanowiska oraz celów zawodowych każda osoba może indywidualnie budować swoją osobistą markę. Warto jednak znać odpowiednie zasady, sposoby, by w szybszym tempie osiągnąć zamierzony rezultat

Motywowanie siebie i innych

Motywowanie siebie i innych

Metody motywowania siebie i innych, odwołanie do wartości, strategie motywacyjne.

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

Określanie celów, planowanie, delegowanie, efektywność, techniki zarządzania sobą w czasie, metody prowadzenia efektywnych spotkań, zasady organizacji miejsca pracy, narzędzia i sposoby planowania i komunikacji.

Zarządzanie projektami

Sztuka planowania, zarządzania, monitorowania i rozliczania. Szkolenia zawiera zarówno „twarde” umiejętności projektowe, które są warunkiem koniecznym sukcesu projektu jak również i „miękkie” umiejętności komunikacji w zespole co jest nieodłącznym warunkiem powodzenia projektów.

Rozmowa rozwojowa z pracownikiem

Jak zmienić rozmowę oceniającą na rozmowę rozwojową, stawianie celów, branie i dawanie odpowiedzialności.

Marka, Marka osobista, Personal branding

Asertywność - stawianie granic

Asertywność w pracy i życiu prywatnym, jak wyrażać własne zdanie; gdzie jest moja granica; jakie mam prawa. Jak zwiększyć swoją pewność siebie w relacjach biznesowych, jak świadomie rozwijać swój potencjał, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Komunikacja interpersonalna

Udzielanie feedbacku, style komunikacji, asertywność, aktywne słuchanie, mowa ciała w procesie komunikacji. Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania
i interpretowania komunikatów. Jej celem jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i działami firmy.

Umiejętność poprawnego komunikowania się, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy, oraz narzędzia i częstotliwość komunikacji – to elementy nad którymi warto pracować. Niezakłócona komunikacja w miejscu pracy wpływa bowiem nie tylko na zintegrowanie pracowników, ich prawidłowe relacje z przełożonymi, ale także na realizację celów firmy. 

Sztuka wystąpień publicznych

Budowanie relacji w zespole

Jak zadbać o dobrą komunikację. Metody i narzędzia budowania zespołu i motywowania zespołu; badanie indywidualnych motywacji. Warto zainwestować czas w lepsze poznanie swoich współpracowników, aby zbudować relacje sprzyjające wspólnemu osiąganiu celów biznesowych

Budowanie pewności siebie

Odnajdywanie mocnych stron i obszarów do rozwoju, budowanie samoświadomości, metody pracy nad rozwijaniem poczucia własnej wartości.

Zarządzanie emocjami i stresem

Jak wyrażać emocje; empatia – zrozumienie emocji innych; techniki radzenia sobie ze stresem. Stres jest naturalną reakcją na bodziec. Znaczącą rolę w reakcji na sytuację odgrywa nasz sposób interpretacji tego zdarzenia. Interpretacja może bowiem warunkować to, czy dany stres jest dla nas negatywny, czy też motywujący. Trzymając się destrukcyjnych sposobów interpretacji, nie dbając o redukcję stresu w życiu, relaks, zwiększasz zagrożenia dla Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz spadku efektywności, co w efekcie może obniżać jakość Twojego życia.

Podczas szkolenia poznasz techniki zarządzania stresem poprzez myśli, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fizyczne i odżywania.

Self- Coaching

Koło życia, badanie swoich wartości, praca nad przekonaniami, sposoby na motywowanie siebie, budowanie nawyków, zasady tworzenia celu, budowanie samoświadomości.

This is custom heading element with Google Fonts

[/vc_column]

Szczegółowy program szkolenia oraz czas jest ustalany indywidualnie i dopasowywany do potrzeb firmy lub organizacji i uczestników.

Podczas szkoleń i warsztatów nacisk kładziony jest na wiedzę i praktykę co pozwala na utrwalenie nowo poznanej wiedzy.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany/a nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Not readable? Change text. captcha txt