Renata Wrona - Szkolenia

Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą. – Harv Eker

Warsztaty i szkolenia

Wszystkie projekty prowadzimy w sposób coachingowy. Wierzymy w nieograniczony potencjał i możliwości uczestników.

W obecnych czasach tylko stałe podnoszenie kompetencji zapewnia bezpieczeństwo na rynku pracy oraz zadowolenie w życiu prywatnym.

Inwestując w szkolenia firma zapewnia sobie fachową kadrę dobrze wyszkolonych pracowników, zwiększa efektywność ich pracy i w konsekwencji swoje zyski.

Szkolenia

Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych

Budowanie pewności siebie na scenie, panowanie nad stresem, radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem, budowanie kontaktu z publicznością, mowa ciała, komunikacja.

Sztuka autoprezentacji

Sztuka autoprezentacji

Zasady budowania pierwszego wrażenia, budowanie wizerunku, komunikacja, tworzenie marki osobistej, komunikacja, etykieta biznesowa.

Savoir vivre w biznesie

Savoir vivre w biznesie

Profesjonalna asystentka / recepcjonistka

Profesjonalna asystentka / recepcjonistka

Budowanie marki osobistej

Budowanie marki osobistej

Motywowanie siebie i innych

Motywowanie siebie i innych

Metody motywowania siebie i innych, odwołanie do wartości, strategie motywacyjne.

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

Określanie celów, planowanie, delegowanie, efektywność, techniki zarządzania sobą w czasie, metody prowadzenia efektywnych spotkań, zasady organizacji miejsca pracy, narzędzia i sposoby planowania i komunikacji.

Zarządzanie projektami

Feedback jako jedno z narzędzi skutecznej komunikacji

Jak poprzez feedback kształtować postawy i zachowania.

Sztuka wystąpień publicznych

Rozmowa rozwojowa z pracownikiem

Jak zmienić rozmowę oceniającą na rozmowę rozwojową, stawianie celów, branie i dawanie odpowiedzialności.

Asertywność - stawianie granic

Asertywność - stawianie granic

Asertywność w pracy i życiu prywatnym, jak wyrażać własne zdanie; gdzie jest moja granica; jakie mam prawa.

Komunikacja interpersonalna

Udzielanie feedbacku, style komunikacji, asertywność, aktywne słuchanie, mowa ciała w procesie komunikacji.

Sztuka wystąpień publicznych

Budowanie relacji w zespole

Metody i narzędzia budowania zespołu i  motywowania zespołu; badanie indywidualnych motywacji.

Budowanie pewności siebie

Odnajdywanie mocnych stron i obszarów do rozwoju, budowanie samoświadomości, metody pracy nad rozwijaniem poczucia własnej wartości.

Zarządzanie emocjami i stresem

Jak wyrażać emocje; empatia – zrozumienie emocji innych; techniki radzenia sobie ze stresem.

Sztuka wystąpień publicznych

Self- Coaching

Koło życia, badanie swoich wartości, praca nad przekonaniami, sposoby na motywowanie siebie, budowanie nawyków, zasady tworzenia celu, budowanie samoświadomości.

Style zachowań w praktyce

Szczegółowy program szkolenia oraz czas jest ustalany indywidualnie i dopasowywany do potrzeb firmy lub organizacji i uczestników.

Podczas szkoleń i warsztatów nacisk kładziony jest na wiedzę i praktykę co pozwala na utrwalenie nowo poznanej wiedzy.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany/a nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Not readable? Change text. captcha txt