Rola równowagi płciowej w budowaniu kompetentnego i sprawnego zespołu

Kobiety są pracowite, silne i wykształcone. Jednak wciąż brakuje im pewności siebie i zbyt często przed działaniem powstrzymuje je strach przed oceną i strach przed porażką. Nie bez znaczenia są tu również stereotypy panujące od lat, które powodują, że kobiety, dysponujące takimi samymi umiejętnościami i kwalifikacjami postrzegane są jako mniej kompetentne.

Już w 1968 roku, Badacz Philip Godberger wykazał w przeprowadzonym badaniu niesamowite silnie utrwalone uprzedzenia i stereotypy w stosunku do kobiet. Z badania wynikało jasno, że nawet same kobiety uważają swoją płeć za gorszą. Podczas badanie udostępniono dwóm grupom kontrolnym te same prace naukowe. Cześć z nich dostała prace podpisane nazwiskiem kobiet a druga cześć te same prace odpisane nazwiskiem mężczyzny i odwrotnie. Poproszono obie grupy kontrolne o ocenę prac pod względem stylu języka oraz prezentowanej w nich wiedzy. Wynik był zadziwiający. Prace naukowe, których autorstwo było przypisane kobietom, zostały ocenione znacznie niżej niż te same prace, gdy były podpisane nazwiskami mężczyzny.

Po tylu latach od wspomnianego badania, niewiele się zmieniło, kobiety z identycznymi kwalifikacjami i umiejętnościami postrzegane są jako mniej kompetentne od mężczyzn, ich umiejętności są niedoceniane. Ekonomiści behawioralni wskazują, że to właśnie stereotypy wobec kobiet są blokadą a przynajmniej przeszkodą w osiąganiu przez kobiety znaczniejszej reprezentacji w sferach decyzyjnych (w zarządach i radach nadzorczych jedynie 15% stanowią kobiety), ale również na niższych szczeblach, gdy przełożony ma do dyspozycji mężczyznę i kobietę, wybiera mężczyznę oceniając jego kwalifikacje wyżej lub obawiając się o częstą niedyspozycyjność młodej matki, której dziecko będzie chorowało.

Oczywiście problem jest bardziej złożony. Budując dobry zespół warto zwrócić uwagę nie tylko na płeć, ale także na wrodzone i adaptowane cechy zachowań poprzez wykonanie testów ExcendentDISC lub MaxieDISC. Takie badania i raporty z nich przygotowuję dla firm świadomych, którym zależy na zbudowaniu efektywnego i sprawnie funkcjonującego zespołu w zmieniających się warunkach, potrafiącego współpracować aktywnie, wykorzystywać pełniej wrodzone możliwości i talenty pracowników. Dzięki wielu testom, które wykonałam dostrzegam jak często bez pokrycia w faktach ulegamy stereotypom płci. Analizując wyniki testów widzimy, że cechy, które często przypisujemy mężczyznom np. przebojowość i zaangażowanie, są na wyższym poziomie przy wynikach badania kobiet, a potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa i współpracy, którą tak często przypisujemy kobietom, ujawnia się na wysokim poziomie w wyniku testu mężczyzny.

Ważne jest zatem aby odrzucać stereotypu i możliwie często podkreślać biznesową wartość kobiet oraz istotną rolę równowagi płciowej w zespole. Różnimy się i ta różnorodność jest wspaniała, jeśli tylko potrafimy wykorzystać ją do lepszej komunikacji w firmie, zwiększonej motywacji do działania i ogólnie rozumianego rozwoju firmy.

Warto wspomnieć o fakcie, że w zespołach różnorodnych ze względu na płeć jest więcej wrażliwości społecznej i osobistego zaangażowania w rozwiązywanie problemów, mniej niedomówień i więcej gotowości do pomocy.

Różnorodne kompetencje, wykształcenie, doświadczenie i umiejętności, podnoszą jakość zespołu, a wielozadaniowość kobiet wspaniale uzupełnia się ze skupieniem na jednym zadaniu mężczyzn. Mężczyźni szybciej podejmują ryzykowne decyzje, zaś kobiety przejawiają niższą skłonność do ryzyka, co jest w szczególności istotne w okresie kryzysu. Takie, czasem skrajne, podejścia do problemu mogą, podczas burzy mózgów, dawać w efekcie szybkie i sprawne działanie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ewentualnego ryzyka. Gdy dodamy do tego zauważalny wzrost kreatywności i elastyczności oraz poprawę jakości rozwiazywania problemów w zespole z różnorodnością płciową, zasadność budowania takich zespołów staje się oczywista. Zróżnicowany zespół jest w stanie dostrzec możliwości, zagrożenia
i perspektywy, których nie dostrzega zespół jednopłciowy.

Do tego synergia różnorodnych płciowo zespołów, daje przewagę konkurencyjną w postaci wyższej innowacyjności oraz wydajności tworzenia produktów i usług dopasowanych do potrzeb różnorodnych grup docelowych w tym dla kobiety, które odpowiadają za większość decyzji zakupowych w rodzinach.

Brak zaangażowania lub niska efektywność zespołów może zaważyć na porażce przedsięwzięcia. Dlatego też istotna jest zarówno dbałość o dobry klimat współpracy, kulturę osobistą i sposób traktowania współpracowników, ale również zrozumienia oczekiwań i potrzeb członków zespołu, a właśnie dobrze opracowana w firmie polityka różnorodności, przyczyni się do komfortu pracy osób należących do grup mniejszościowych, czyli na przykład kobiet zatrudnionych w zawodach, w których tradycyjnie do niedawna dominowali mężczyźni.

Firma mająca kobiety w swoim zarządzie charakteryzuje się pełniejszym i bogatszym stylem zarządzania.  Wpływ kobiet na decyzje biznesowe firmy jest niezbędny w budowaniu skutecznej strategii marketingowej ukierunkowanej na klientki.

Uważam, że firmy, które zrozumieją jak olbrzymi potencjał drzemie w kobiecej sile, wiedzy i kompetencji, firmy, które postarają się o równowagę płciową w swoich firmach na stanowiskach menedżerskich i w zarządach mają szansę osiągać nieprzeciętne wyniki i liczyć na biznesowy sukces.

Renata Wrona

Cieszę się, że przeczytałaś mój artykuł. Jeśli, to co przeczytałaś jest dla Ciebie wartościowe, to:

  • Proszę, zostaw swój komentarz. Bez Twojego komentarza nie czuję Twojej obecności. Napisz  więc swoje odczucia po przeczytaniu.
  • Podaj dalej. Jestem przekonana, że jeśli to co piszę jest dla Ciebie ciekawe i pomocne, to również może być pomocne dla kogoś z Twojego otoczenia. ,Dlatego podziel się linkiem do artykułu ze znajomymi.
  • Podejrzyj mnie na: https://www.facebook.com/RenataWrona.Trener.Coach/ i na https://www.instagram.com/renatawrona.pl/

Tam oprócz informacji o nowych wpisach na blogu, zobaczysz też kulisy mojej pracy. Zapraszam.

Renata Wrona

0