Drzewo decyzyjne

Drzewo decyzyjne, jest to graficzna metoda wspomagania procesu decyzyjnego, stosowana w teorii decyzji. Jest przydatnym sposobem prezentowania procesu decyzyjnego, związanych w nim zdarzeń losowych i możliwych różnych wariantów decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, czyli jak w życiu często bywa.

Ja proponuję swoim Klientom na sesjach coachingowych by korzystali z tej metody, która jest doskonałą metodą na oddzielenie emocji od faktów. Aby na bazie faktów podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Przebieg działania:

– Sformułowanie problemu, który wpisujemy w pień drzewa (na dole).

– Określenie celów i wartości najbardziej istotnych dla podejmującego decyzję zapisujemy w koronie drzewa.

– Zaproponowanie rozwiązań, które należy wpisać w gałęzie drzewa, dwa lub więcej (na rysunku pokazuję schemat z dwoma rozwiązaniami)

– Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego rozwiązania z punktu widzenia stawianych celów i przyjętych wartości.

– Podjęcie najwłaściwszej dla nas decyzji.

Drzewo decyzyjne jest graficznym zapisem analizy procesu podejmowania decyzji. Wykorzystywane jest w celu unaocznienia związków między alternatywnymi rozwiązaniami problemu, a konsekwencjami jakie one za sobą niosą. Ułatwia to dokonanie wyboru, podjęcie decyzji, mając na uwadze stawiany cel oraz wartości.

Podczas takiej koncepcji patrzenia na problem, pobudzamy kreatywność w poszukiwaniu różnych, możliwych opcji rozwiązania problemu.

Odrobina wiedzy na temat terminologii jak tworzymy drzewo decyzyjne:

węzeł główny jest to pierwszy węzeł drzewa, który zawiera wszystkie dane wejściowe i od niego wychodzi pierwsze pytanie, które dzieli nasz zbór na podzbiory.

podział danych, na dwa (najczęściej, ale mogą się zdarzyć podziały na więcej niż dwa podzbiory) podzbiory na podstawie pytania.

– węzeł decyzyjny, jest to węzeł powstały w wyniku podziału węzła nadrzędnego. Węzły te reprezentują pośrednie decyzje w drzewie.

– rodzic i dzieci, w drzewie decyzyjnym węzeł podzielony na podwęzły nazywany jest rodzicem, a wychodzące z niego węzły podrzędne nazywane są dziećmi. Rodzic reprezentuje decyzję lub warunek, podczas gdy dzieci reprezentują potencjalne wyniki lub dalsze decyzje oparte na tym warunku.

– węzeł liściowy (inaczej węzeł końcowy), jest to ostatni węzeł (tzw. liść bez dzieci).

– gałąź lub poddrzewo, jest to podsekcja całego drzewa decyzyjnego. Reprezentuje określoną ścieżkę decyzji i wyników w drzewie.

Pokazując Ci ten schemat podejmowania decyzji, życzę Ci samych dobrych, przemyślanych działań, które będą miały wpływ na to, aby Twoje życie było owocne, pełne wyzwań i szczęśliwe. Abyś zawsze żyła zgodnie z własnymi wartościami i marzeniami.

Z serca dla Ciebie

Renata Wrona

0