Szkolenie to nie koszt, to korzyść

Szkolenie to nie koszt, to korzyść – o zmianie w myśleniu o rozwoju zespołów

Ludzie są najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Obawiasz się, że wyszkolisz pracownika, a on odejdzie? Bardziej powinieneś obawiać się tego, że go nie przeszkolisz i on zostanie.Zostanie z brakiem wiedzy i brakiem gotowości nabywania nowych umiejętności, brakiem dobrej komunikacji interpersonalnej i niekreatywną postawą i brakiem zaangażowania.

Niewyszkolony pracownik to dla współcześnie działającej firmy, duża strata, brak postępu, więcej popełnianych błędów, zła komunikacja i często strata czasu, który teraz bardzo przekłada się na wyniki finansowe. To także brak zaangażowania, częste zwolnienia lekarskie i duża fluktuacja. Na to żadna myśląca o sukcesie firma nie może sobie pozwolić.

Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie, a inwestowanie w rozwój pracownika powinno być elementem strategii rozwoju współczesnej firmy. Odpowiednio przeszkolony pracownik to inwestycja w przyszłość firmy, duży zysk i jednocześnie duża oszczędność, kadra jest bardziej efektywna, tym samym firma funkcjonuje lepiej i osiąga lepsze wyniki. Potwierdzają to wyniki badań Saratoga HC Benchmarking 2013, które wykazały, że każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika, przynosi ok. 170% zysku dla firmy. Z tego powodu firmom po prostu opłaca się inwestować w rozwój pracowników i coraz częściej rozumieją, że inwestowanie w rozwój pracownika to zdecydowanie korzyść i myślenie przyszłościowe.

Szkolenia i kursy dokształcające i dla pracowników to zdecydowanie inwestycja w przyszłość
i rozwój firmy i jak każda inwestycja wiążą się z kosztami, jednak są to koszty, które bezsprzecznie zwracają się szybszym rozwojem firmy. Inwestycja w rozwój potencjału pracowników i kadry wyższego i niższego szczebla, która przyniesie w przyszłości wiele korzyści i możliwości oszczędzania.  Jednocześnie pozorne oszczędzanie na szkoleniach nie jest żadną oszczędnością i może powodować wyraźne straty finansowe. Jest wiele badań, które pokazują, jak istotny jest czynnik ludzki. Przedsiębiorstwo, które nie inwestuje w rozwój kadry, nie jest w stanie do końca efektywnie wykorzystać potencjału człowieka, a przez to nie jest w stanie osiągać założonych celów rozwoju.

Oczywiście najważniejsze jest dobranie odpowiednich szkoleń dla danej grupy pracowników. Inne umiejętności rozwijamy u kadry zarządzającej, inne u pracowników niższego szczeble.
Dla jednych dedykowane są kursy doszkalające dla innych szkolenia i warsztaty.

Rozwój współczesnego menedżera

Zdobycie przez kadrę zarządzającą umiejętności budowania zespół oraz odpowiednie zarządzanie tym zespołem, jak również umiejętność przeprowadzenia zespołu przez zmiany, to dla każdej firmy klucz do sukcesu, co łatwo mogliśmy obserwować podczas zeszłorocznego przejścia części pracowników na pracę zdalną i zarządzanie zespołem rozproszonym. Do tego budowanie i zarzadzanie zespołem to umiejętność kierowania ludźmi o różnych celach
i indywidulanych motywacjach, to przekazanie im firmowego celu, ale także zintegrowanie ich działań, motywowanie, organizowanie pracy, wyznaczanie kierunków działań, kontrolowanie oraz rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie zmianą, przy jednoczesnym umiejętnym wykorzystaniu indywidualnych kompetencji każdego pracownika. Pamiętajmy, że pracownik przychodzi do firmy, ale odchodzi od szefa, dlatego jedynie menedżer posiadający umiejętność dobrej komunikacji i budowania zespołu, może prowadzić zespół do sukcesu.

Wyższe kwalifikacje to większa efektywność pracownika

Dzięki szkoleniom i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, podnosi się jakość i wydajność firmy, a co za tym idzie jej zyski. Pracownik, który potrafi właściwie posługiwać się swoimi narzędziami pracy, wie co i jak robić, będzie to robił sprawniej, wydajniej i będzie popełniał mniej błędów. Dzięki szkoleniom pracownicy mogą poznać nowe metody wykonywania obowiązków, nauczyć się nowych technik, także sposobów komunikacji, żeby potem wykorzystać je w codziennej pracy i współpracy w zespole. Lepiej wykwalifikowany pracownik jest bardziej samodzielny i wymaga mniejszej kontroli ze strony przełożonych, ma też przestrzeń na kreatywność i szukanie lepszych rozwiązań w przypadku pojawienia się przeszkód. Pracownik przeszkolony na przykład z zasad komunikacji łatwiej nawiąże kontakty z potencjalnym klientem i zachęci go do skorzystania z oferowanych usług co w konsekwencji przełoży się na zyski dla firmy.

Waga rozwoju kompetencji interpersonalnych

Gdy firma inwestuje w dobrych fachowców, którzy nie posiadają umiejętności interpersonalnych, nie ma możliwości mówić o dobrze zgranych i współpracujących zespołach. Widzimy wtedy częste konflikty i nieporozumienia w pracy, co przekłada się na ogólną atmosferę w firmie a w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia wyników. Aby zespół był skuteczny, ludzie muszą być zintegrowani, przygotowani do współpracy, muszą znać siebie nawzajem, swoje możliwości, swoje ograniczenia, muszą ufać swojemu kierownikowi i sobie nawzajem, musi pojawić się między nimi więź i zaangażowanie we współpracę.  Jeśli chcemy nauczyć ludzi współpracy w zespole możemy wykorzystać odpowiedni proces rozwojowy, szkolenia z komunikacji interpersonalnej, szkolenia w różnic w komunikacji na przykład według modelu DISC.

Wzrost motywacji do pracy

Szkolenia i kursy mogą też pełnić ważną funkcję motywacyjną. Gdy firma daje możliwość podnoszenia kwalifikacji, informuje w ten sposób pracowników, że są dla niej istotni, że o nich dba i traktuje poważnie ich potrzebę rozwoju. Pracownik, w którego organizacja inwestuje, czuje się zauważony, ważny, zadowolony i chętniej wykonuje swoją pracę. Pracownik dostrzega, że szkolenia tworzą mu możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań i nowych wyzwań zawodowych, czuje się doceniony, w związku, z czym nie musi obawiać się ewentualnego zwolnienia, ma poczucie stabilności zatrudnienia i przynależności do firmy, którą współtworzy i która potrzebuje jego zdolności, umiejętności i doświadczenia.
Dzięki temu, ze firma inwestuje w pracownika wzrasta jego poziom zaufania i uznania względem firmy. Pracodawca zyskuje wdzięcznego i identyfikującego się z firmą pracownika. Wielu pracowników dzięki uczestnictwu w szkoleniach ma możliwość zaspokajania swoich ambicji, potrzeby samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Pozwala to również na budowanie wewnętrznej ścieżki kariery oraz wpływać pozytywnie na zmniejszenie fluktuacji pracowników.

Bez wątpienia przeszkolona kadra lepiej wykonuje swoje obowiązki, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości świadczonych usług czy produktów. Wysokie kwalifikacje kadry to także większe zaufanie partnerów i klientów, pozytywny wizerunek a co za tym idzie ogólnie wzrost możliwości budowania silnej i stabilnej marki na rynku.

W przypadku mniejszych firm, dla których inwestycja w rozwój pracowników może być znacznym obciążeniem, warto jest zastanowić się z jakich dostępnych na rynku form
i możliwości dofinansowania można skorzystać, aby wciąż rozwijać firmę i pracowników.
Z czasem można również zastosować szkolenia wewnętrzne lub mentoring, gdzie doświadczony pracownik będzie miał możliwość wprowadzania i szkolenia młodych kadr.

Na zakończenie pragnę przytoczyć za Brian Tracy: „Spośród wszystkich aktywów firmy…

tylko wartość pracowników może wzrastać wraz z upływem czasu.”  Warto więc pamiętać,
że firma to ludzie, a im bardziej ludzie będą kompetentni, wyszkoleni i zmotywowani, tym lepszą będą wizytówką firma na rynku, co daje wartość dodatkową do postępu, szybkiego rozwoju i zysku firmy.

Autorka: Renata Wrona – trenerka biznesu i rozwoju osobistego, coach ICF, wykładowczyni akademicka, nauczycielka Mindfulness Nauczycielka jogi i relaksacji , autorka książek: „Marka kobiety w biznesie. Etykieta i wizerunek”; „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość”
0