Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych firmach

Home / Biznes / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych firmach

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych firmach

CSR (Corporate Social Responsibility czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)stopniowo wkracza do małych i średnich firm w Polsce. Choć jeszcze często postrzega się ją jako ochronę środowiska i działania charytatywne, nadal uznając ją za element strategii marketingowej to jednak cieszy mnie, że pracodawcy, a zwłaszcza młodzi pracownicy mają coraz większą świadomość odpowiedzialności społecznej swoich firm. Przedsiębiorstwa na nowo budują swoje strategie uwzględniając w nich już nie tylko cele ekonomiczne, ale również strategie CSR. Biznes odpowiedzialny społecznie dotyczy wszystkich działań podejmowanych przez firmę. Obejmuje moralne traktowanie dostawców, pracowników i klientów, uczciwą reklamę i ochronę środowiska oraz wpływ działalności firmy na najbliższe jej otoczenie czyli społeczność lokalną. Społeczna odpowiedzialność jest strategią długoterminową. Prowadząc działania CSR firmy budują swój pozytywny obraz w oczach społeczności, w której działają, a podejmowane inicjatywy wiążą się z przychylnością inwestorów, co w rezultacie może znacznie wpłynąć na wyniki spółki.

Zmienia się również podejście konsumentów. Młodzi ludzie nie są biernymi odbiorcami lecz świadomymi
i aktywnymi obywatelami i konsumentami. Chcą wiedzieć jak najwięcej na temat społecznej odpowiedzialności firm, której produkty używają. Dzięki szybkości mediów społecznościowych, opinia o nieetycznym zachowaniu firmy natychmiast trafia na szerokie pole komentarzy, powoduje opór internautów i często przekłada się na spadek sprzedaży.

Fundamentem, na którym budowana jest kultura organizacji jest firmowy kodeks wartości. Jasno określone wartości, które będą podstawą każdej podejmowanej decyzji biznesowej sprawiają, że pracownicy będą bardziej zmotywowani i lojalni wobec firmy. Pracownicy cenią sobie kulturę etyczną firmy. Szacunek na co dzień, dobra atmosfera i jasne zasady postępowania oraz wspólne działania CSR podejmowane przez zarząd i pracowników cementują firmę, sprawiają, iż pracownicy lepiej czują się w środowisku pracy i bardziej identyfikują z pracodawcą. Dlatego coraz częściej firmy organizują wolontariat pracowniczy. Jego istotą jest poświęcenie czasu pracowników na nieodpłatną działalność na rzecz innej społeczności. Mogą to być działaniaedukacyjne, szkoleniowe, pomoc w domach dziecka oraz pomoc w formie wspólnych działań dla dobra danej placówki, promocji zdrowego trybu życia i sportu, dokarmianie zwierząt podczas zimy. Potrzeb i możliwości na działania CSR jest dużo, nawet dla przedsiębiorstw, które nie mogą przeznaczyć dużych budżetów na tego typu działania.

Działając etycznie, współpracując z fundacjami, pomagając innym, firma i jej pracownicy cementują się lepiej niż podczas tzw. wyjazdów integracyjnych.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany/a nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Not readable? Change text. captcha txt