Socjokracja

Zespół, współpraca, wartości, efektywność i odpowiedzialność to przykładowe hasła, jakie kojarzą się z zarządzaniem firmą. Jak dzięki procesowi podejmowania decyzji wzmacniać współpracę w zespole, w grupie? Jak rozwijać twórczość i indywidualne kompetencje pracowników?

Odpowiedzią na te pytania jest socjokracja. Metoda podejmowania decyzji poprzez przyzwolenie. Decyzja podejmowana jest w dyskusji, w atmosferze pełnej akceptacji i bezpieczeństwa, w oparciu o otwartość i transparentność. Skupiona na efektywnej współpracy niezależnie od skali firmy, grupy, społeczności.

Socjokracja podnosi jakość naszego życia, bez negowania innych. Buduje wspólnotę i solidarność pomimo różnic, w oparciu o ogólnoludzkie potrzeby. Może być skuteczną alternatywą dla demokracji i jej słabości, może być sensownym rozwiązaniem dla współczesnych problemów wykluczenia grup społecznych i kulturowych i stać się modelem współczesnej firmy.

Siedem zasad socjokracji:

Efektywność. Poświęcaj czas na to, co zbliża cię do osiągnięcia celów

Zgoda. Jeśli nie ma powodu, aby czegoś nie robić – realizuj to. Potrzebna jest zgoda wszystkich biorących udział w pracy czy dyskusji nad projektem. Zgoda a nie kompromis, z którego nie wszyscy mogą być zadowoleni.

Empiryzm. Weryfikujemy założenia poprzez eksperymenty.

Ciągły rozwój. Uczymy się przez praktykę, tak uczymy się i rozwijamy.

Równorzędność. Każdy ma wpływ na rozwój organizacji oraz niezależnie od stanowiska. ma prawo do proponowania nowych rozwiązań.

Transparentność. Wszystkie informacje są dostępne dla każdego pracownika (z wyjątkiem informacji objętych poufnością).

Odpowiedzialność. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje działania. Każdy reaguje, kiedy widzi, że to jest potrzebne, nie tylko, kiedy jest do tego zobowiązany.

Socjokracja pokazuje, że wszyscy pracownicy mogą mieć swój aktywny udział w rozwój i sukces firmy i swój. Wskazuje konkretne sposoby działania takiego jak efektywne prowadzenie spotkań, budowę zaangażowania pracowników, umiejętność dawania i przyjmowania konstruktywnego feedbacku.

Elementy socjokracji, wprowadzam podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów dla firm z tematyki budowania zespołów. Ta wiedza i umiejętność, wprowadza zupełnie inną jakość w budowanie i prowadzenie zespołów, w rozwój firm, w których pracują młodzi i ambitni ludzie, którzy nie chcą jedynie wykonywać rozkazów lecz współpracować i razem tworzyć odpowiednie i kreatywne otoczenie pracy.

Zapraszam

Renata Wrona

Cieszę się, że przeczytałaś mój artykuł. Jeśli, to co przeczytałaś jest dla Ciebie wartościowe, to:

Tam oprócz informacji o nowych wpisach na blogu, zobaczysz też kulisy mojej pracy. Zapraszam.

Renata

0