Motywowanie dorosłych do edukacji i rozwoju

Home / Coaching / Motywowanie dorosłych do edukacji i rozwoju

Motywowanie dorosłych do edukacji i rozwoju

Podczas Forum Edukacji Dorosłych w ramach trzeciej ścieżki tematycznej – Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych, miałam okazję prowadzić warsztat zatytułowany „Nowe narzędzia i techniki coachingowo – rozwojowe w motywowaniu edukatorów III sektora” i niewątpliwie nasunęły mi się pewne refleksje, którymi pragnę się podzielić.

Na rynku edukacyjnym w Polsce organizacje pozarządowe stanowią aktywna grupę interesariuszy. Między innymi dzięki trzeciemu sektorowi osoby dorosłe mają szansę korzystania z różnych rodzajów edukacji pozaformalnej, nabycie praktyki, rozwoju kompetencji, a tym samym zwiększenia swojego potencjału na rynku pracy.

Współczesny, dynamiczny świat i zmieniający się rynek pracy wymaga od ludzi dorosłych rozwijania już posiadanych lub zdobywania nowych kompetencji. Większość działań edukacyjnych prowadzonych przez NGOs to kursy, warsztaty i seminaria. Duże znaczenie mają edukatorzy, którzy mają bezpośredni kontakt z grupą odbiorców, znają ich możliwości, potrzeby i oczekiwania.

Zróżnicowane role i działania organizacji pozarządowych to:

 • tworzenie oferty edukacji pozaformalnej da osób dorosłych,
 • prowadzenie Uniwersytetów III Wieku,
 • kursy, warsztaty i szkolenia edukacyjne i rozwojowe,
 • prowadzenie działań dodatkowych rozwijających zainteresowania osób dorosłych,
 • działania edukacyjno-wychowawcze,
 • kursy zawodowe, podnoszące kwalifikacje pracownicze.

Edukatorzy często jednak spotykają się z brakiem chęci aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji. Dlaczego tak się dzieje? Dorośli ludzie, z jednej strony, są świadomi potrzeby uczenia się przez całe życie, z drugiej jednak, często wykazują problemy z motywacją do przyjmowania nowej wiedzy, do ciągłego rozwoju, ponieważ muszą wyjść z roli eksperta (doświadczonej osoby dorosłej) i ponownie wejść w rolę ucznia (kogoś, kto musi się przyznać do niewiedzy). Osoby dorosłe na ogół nie wspominają dobrze edukacji szkolnej. Do tego dochodzi strach przed ewentualną porażką i pytanie „Czy w moim wieku jeszcze mogę się czegoś nowego nauczyć?” To bardzo źle działa na psychikę i motywację dorosłych, co miałam okazję zaobserwować podczas prowadzonego podczas Forum warsztatu. Trudno jest komuś, kto ma przekonanie, że już wie wszystko, otworzyć się na sprawdzone i skuteczne, choć dla niego nowe, formy edukacji.

Jak więc wzbudzić motywację do nauki u dorosłych osób?

Edukator musi zdobyć zaufanie uczestników, pokazując im, że szanuje ich doświadczenie, że chętnie wysłucha ich zdania i postara się zrozumieć ich punkt widzenia, z drugiej strony musi zadbać o profesjonalne zachowanie i przebieg procesu edukacyjnego. Ważne jest, aby dbając o dynamikę procesu uczenia się osób dorosłych, jednocześnie stworzył szansę poczucia bezpieczeństwa i sprowokował do wyjścia ze swojej strefy komfortu szkolonych oraz zadbał o pobudzenie uczestników do refleksji. Cały proces powinien być zakończony, wypracowanymi wspólnie, wskazówkami i rekomendacjami dla uczestników.

Tu właśnie, z pomocą przychodzi coaching, który doskonale sprawdza się w nauce dorosłych. Wprowadzenie do warsztatów podstawowych narzędzi coachingowych ułatwia komunikację z grupą i pobudza dorosłych uczestników do chęci rozwoju pobudzając:

 • świadomość,
 • odpowiedzialność za swój rozwój,
 • wiarę w swoje możliwości,
 • wolność od poczucia winy,
 • zorientowanie na rozwiązanie,
 • wyzwanie,
 • gotowość do działania.

Zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnych zasobów i z własnego doświadczenia, dzięki któremu może pełniej skorzystać i przyswoić nową wiedzę i zastosować nowe rozwiązania.

Coaching zakłada, iż coach i klient są sobie równi i przez cały proces przechodzą, jako równi sobie partnerzy, a podstawą ich współpracy powinien być bezwarunkowy szacunek. Jedną z najważniejszych zasad jest nieocenianie, a głównym celem coachingu jest zmiana, rozwój i działanie.

Uważam, iż przyswojenie przez edukatora zasad i narzędzi coachingowych, może znacząco przyczynić się, w przyszłości, do efektywniejszej edukacji osób dorosłych, poprzez zniwelowanie poczucia zażenowania osoby dorosłej, iż musi się przyznać do niewiedzy i wejścia ponownie w rolę ucznia.

Taki tekst jak ten oraz wiele innych tematów na temat edukacji osób dorosłych, można przeczytać na platformie EPALE, która zrzesza edukatorów z całej Europy w celu wymiany doświadczeń na temat uczenia się przez całe życie.

Zapraszam na bezpłatną platformę EPALE

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany/a nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Not readable? Change text. captcha txt