Etykieta w biznesie

Etykieta biznesu to zasady, które podpowiadają, jak z klasą prowadzić rozmowy biznesowe i zachowywać się podczas spotkań. To również profesjonalne reprezentowanie siebie i swojej firmy podczas mniej oficjalnych okazji. Nauka etykiety w biznesie jest jedną z lepszych inwestycji kobiety, która wkracza w życie biznesowe.

Według badań firmy Grant Thornton International kobiety są coraz częściej doceniane w sferze biznesowej i cieszą się coraz większym zaufaniem ze strony przełożonych i podwładnych.

W kobietach drzemią ogromny potencjał i siła. Nie bez powodu coraz więcej kobiet otwiera własne pasjobiznesy i odnosi spektakularne sukcesy. Ważne jest, aby wspierały się w działaniach i stawały wzorami do naśladowania dla kolejnych pokoleń.

Problematyczne dla kobiet stawiających pierwsze kroki w biznesie mogą bć kwestie związane z zachowaniem i manierami biznesowymi. Część kobiet obawia się, że nie będą traktowane poważnie, dlatego pozbywają się kobiecych cech i upodabniają do mężczyzn. Część z kolei kokietuje mężczyzn w trakcie służbowych spotkań i wykorzystuje seksapil, aby zdobyć przewagę. Takie podejście sprawdza się na krótką metę i przysparza więcej problemów niż zysków. Poniżej znajdziesz kilka rad, które okażą się dla ciebie przydatne na początkowym etapie budowania marki w biznesie.

W środowisku biznesowym kobieta ma takie same prawa i obowiązki jak mężczyzna. Nie powinna więc oczekiwać szczególnych względów ze strony panów.

W relacjach biznesowych nie liczą się płeć ani wiek, lecz pozycja w hierarchii zawodowej. Dotyczy to również podawania ręki przy powitaniu, przechodzenia przez drzwi czy zasiadania przy stole.

W kontaktach biznesowych stosuj zasadę precedencji: nie podawaj ręki do ucałowania, nie czekaj, aż mężczyzna przepuści cię w drzwiach, nie pozwalaj, aby mężczyzna płacił za ciebie w restauracji. Zasady tak zwanego dobrego wychowania, charakterystyczne w kontaktach prywatnych, nie powinny mieć zastosowania w środowisku biznesowym. W relacjach biznesowych obowiązuje pełen parytet: kobieta płaci za siebie, jeśli uczestniczy w spotkaniu z kolegami z pracy. Wyjątkiem jest proszony lunch biznesowy – wtedy płaci strona zapraszająca.

Precedencja to filar etykiety. Wiele reguł rządzących etykietą zaczyna się właśnie od ustalenia pierwszeństwa. Pierwsza zapisana precedencja pochodzi z początku XVI wieku i dotyczy kolejności zasiadania obecnych państw do stołu podczas wspólnych obrad. Do stołu siadali najpierw przedstawiciele największych i najsilniejszych państw. Czasy się zmieniły, ale wciąż łatwo popełnić faux pas. W jaki sposób określa się precedencję?

Klucze pierwszeństwa według etykiety:

  • klucz starszeństwa – oznacza, że osoba starsza ma pierwszeństwo przed młodszą;
  • klucz płci – oznacza, że kobieta ma pierwszeństwo przed mężczyzną (klucz ten, podobnie jak klucz wieku, związany jest z dobrym wychowaniem, czyli etykietą towarzyską. W życiu zawodowym jednak, zgodnie z etykietą biznesu, płeć nie ma znaczenia);
  • klucz podległości zawodowej – oznacza, że przełożony ma zawsze pierwszeństwo przed podwładnym (z racji zajmowanego stanowiska w hierarchii organizacji).

W etykiecie biznesowej istotny jest klucz stanowiska – zawsze ważniejszy jest ten, kto ma wyższe stanowisko, niezależnie od płci i wieku. W relacjach pozasłużbowych obowiązuje reguła precedencji towarzyskiej, która uwzględnia wiek i płeć.

Hierarchia pierwszeństwa dotyczy witania się, przedstawiania, siadania, rozpoczynania rozmowy. Mężczyzna powinien być przedstawiany kobiecie, młodszy wiekiem – starszemu, osoba o niższym stanowisku – osobie z wyższą rangą. W czasie przyjęcia to gospodarz powinien przedstawiać osobę, której nie znają pozostali goście. Podobnie jest z nowym pracownikiem, którego przedstawia szef.

Gdy kogoś przedstawiasz, zawsze podawaj jego pełne imię i nazwisko. Do dyrektorów, wicedyrektorów, prezesów i wiceprezesów zawsze zwracaj się tak samo, czyli: „panie dyrektorze”, „panie prezesie”. Nie używaj sformułowań typu: „panie wicedyrektorze”.

Gdy przedstawiasz osobę komuś, kto jest wyższy rangą, wymagana jest szczególna dbałość o formę: „Pan profesor pozwoli, że przedstawię naszego doktoranta, pana Kowalskiego”.

I na koniec pozwolę sobie na jedną małą radę: W kwestii manier biznesowych kobieta powinna dążyć do równouprawnienia i nie dopuszczać do sytuacji, które podkreślałyby różnice między płciami

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany/a nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza.

Not readable? Change text. captcha txt